Miešaný spevácky zbor nahral časť svojej produkcie na CD/DVD a tieto sú k dispozícii na dobierku. Požiadavku zasielajte elektronicky e-mailom do boxu antony.kovac@gmail.com;


CD - CANTUS RUŽINOVU vyjadruje poďakovanie CANTUS-u Ružinovu. Toto CD obsahuje Omšu sv. Vincenta de Paul OP.27 a ďalšie skladby autora Juraja Jartima.


CD - CANTUS LIVE I JUBILEUM je kompiláciou najlepšej tvorby pri príležitosti 20 ročného jubilea, zo slávnostného koncertu v Primaciálnom paláci v júni 2004.


CD - CANTUS LIVE II je kompiláciou najlepšej tvorby z rokov 2008-2009 a bolo vydané pri príležitosti 25. výročia vzniku zboru.