Miešaný spevácky zbor vznikol v roku 1984. Jeho zriaďovateľom bolo Obvodné kultúrne a spoločenské stredisko Bratislava II – terajší CULTUS – Centrum pre kultúru a umenie Bratislava-Ružinov, v ktorého priestoroch Domu kultúry Ružinov zbor nacvičuje dodnes. Pri zrode CANTUSU stála skupinka nadšencov zborového spevu, ktorí v ňom pôsobia doteraz Jozef Darmo, Anton Kováč, Stanislav Fides a Ján Jankovič (bývalý riaditeľ ObKaSS II). Prvým dirigentom sa stal pedagóg bratislavského konzervatória Vladimír Daněk, po jeho tragickej smrti sa zboru prechodne ujal Anton Krištof. Od januára 1985 zbor viedol pedagóg a dirigent Zdeněk Bílek, ktorý pozdvihol CANTUS dramaturgicky i v umeleckom prejave. Za jeho pôsobenia zbor naštudoval vokálne skladby všetkých štýlových období – od starej polyfónie po súčasnú zborovú tvorbu (Händel, Bach, Monteverdi, Mozart, Brückner, Dvořák, Suchoň, Cikker, Moyzes a ďalší). Vyvrcholením umeleckého snaženia bol vianočný koncert v Dome kultúry Ružinov CULTUS, ktorý sa odvtedy stal peknou každoročnou tradíciou. Roku 1986 sa dirigentskej taktovky ujal Ondrej Šaray. Pod jeho vedením postúpil CANTUS na Celoslovenských slávnostiach zborového spevu z kategórie B do kategórie A a získal Cenu za hlasovú kultúru.


Od roku 1987 preberá zbor dirigentská dvojica Jozef Búda a Pavol Tužinský. Pod ich vedením sa CANTUS úspešne predstavil na Zlatom venci mesta Bratislavy, na Festivale speváckych zborov podunajských štátov v Silistre (1988, Cena bulharských skladateľov) i na celoslovenskej súťaži speváckych zborov. S priaznivým ohlasom sa stretli koncerty zboru vo Francúzsku (Metz, Forbach), Grécku (Lafkada, Filippiada) a Taliansku (Perugia, Giano di Umbria).
Roku 1989 sa umeleckou vedúcou a dirigentkou zboru
stala popredná umelkyňa Blanka Juhaňáková, ktorá zanechala v zbore nezmazateľnú stopu svojej pozoruhodnej muzikantskej osobnosti. Pod jej vedením dosiahol zbor vynikajúce výsledky predovšetkým v umeleckom zrení, dramaturgickej profilácii a v etablovaní sa na domácej interpretačnej scéne. Rozhodujúci význam malo absolútne víťazstvo Cantusu na vrcholnej celoslovenskej súťaži speváckych zborov v Trnave (Trnavské zborové dni 1992-93). Okrem pravidelnej koncertnej činnosti s náročnými zborovými dielami nahral viacero skladieb pre Slovenský rozhlas v spolupráci s poprednými sólistami opery SND, koncertoval so Slovenskou filharmóniou a inými hudobnými telesami. Počas pôsobenia Blanky Juhaňákovej zaznamenali vystúpenia zboru nevšedný ohlas u obecenstva, tradíciou sa stala spolupráca so špičkovými sólistami a prepojenie hudby s umeleckým slovom a poéziou. Slovenskú kultúru reprezentoval CANTUS aj v zahraničí (Umbrijské kultúrne leto v Perugii, Taliansko, Festival zborovej tvorby Kampanila v Mikulove, Česká republika, Marburg, Nemecko). Roku 2006 CANTUS účinkoval pri korunovačných slávnostiach mesta Bratislavy omšou Kronungsmesse W. A. Mozarta.
Od roku 1991 do r. 1999 bol druhým dirigentom zboru
a klaviristom Marek Tomašovič.
Súčasným dirigentom a umeleckým vedúcim zboru
je Juraj Jartim, ktorý pôsobí v zbore od roku 1999, najprv ako druhý a po odchode Blanky Juhaňákovej v roku 2007 ako hlavný dirigent. Jeho pôsobenie v zbore sa nesie v znamení dramaturgickej a interpretačnej kontinuity. Nové impulzy vniesol uvedením viacerých diel pôvodných slovenských skladateľov (Cón, Bella, Schneider-Trnavský, Jartim) ako aj hudobnými úpravami piesní, inštrumentáciou a aranžmánmi skladieb určenými špeciálne pre Cantus. Popri duchovných kompozíciách sa venuje výraznejšie aj doplneniu repertoáru zboru o skladby profánneho zamerania.

So zborom spoluúčinkovali poprední sólisti opery SND i mladé spevácke talenty konzervatória a VŠMU, ktoré sa stali hviezdami slovenského a svetového operného neba: Vladimír Kubovčík, Jitka Fischerová-Sapara, Ľubica Vargicová, Henrieta Lednárová, Ida Kirillova, Gustáv Beláček, Dalibor Jenis, Nao Higano, Otokar Klein, Peter Mikuláš, Jaroslav Dvorský, Elena Hladíková, Eva Garajová, Jana Kurucová, Kateřina Machovská, Eliška Trnová a mnoho ďalších.
S CANTUSOM účinkovalo viacero orchestrov, Wiener Akademie orchester, Filharmonie Bohuslava Martinů v Zlíne, Orchester komornej opery v Bratislave či Štátny komorný orchester v Žiline, Hodonínsky symfonický orchester, Orchester Wiener Akademie z Rakúska, Trnavský komorný orchester, Barokový komorný orchester, Komorný orchester Konzervatória v Bratislave, Neues Zűrcher Orchester a iné hudobné telesá.
So zborom
spolupracovali viacerí zahraniční dirigenti, napr. Martin Haselböck z Rakúska, J. Scott Ferguson z USA, Salvatore Silivestro z Talianska, Martin Studer-Müller zo Švajčiarska, slovenskí dirigenti Marián Vach, Pavol Selecký, Juraj Valčuha, hudobný a skladateľ Peter Zagar, režisér Pavol Smolík, klaviristi Perla Čápová, Tomáš Nemec, Ladislav Kaprinay, Monika Mockovčáková, koncertné vystúpenia dirigovali v rámci vysokoškolských štúdií napr. Adrián Kokoš, Jozef Chabroň, Katarína Krúpová a ďalší. So zborom dlhoročne úspešne spolupracuje recitátor a konferencier Ulrich Ulmann. Zbor absolvoval koncertné vystúpenia v Bulharsku, Grécku, Taliansku, Juhoslávii, Francúzsku, Švajčiarsku, Rakúsku, Maďarsku, Nemecku a v Českej republike.

V roku 2004 založili členovia zboru Občianske združenie PRO CANTUS, čím sa zbor stal samostatným subjektom. CANTUS stále pôsobí v mestskej časti Bratislava-Ružinov a už tradične tu usporadúva niekoľko koncertov ročne. Obľúbenými sa stali najmä vystúpenia v miestnom Kostole sv. Vincenta de Paul, či už pri omši alebo ako samostatné koncerty. V roku 2009 oslávil 25.výročie vzniku ozaj jedinečným spôsobom. Prekrásnym koncertom, vydaním jubilejného CD, naštartovaním www stránky zboru a slávnostným posedením v Klube spisovateľov. Pozvánku na tento koncert si pripomeňte tu.