sa presvedčil, že aj fotografovanie je náročné na kondíciu. Ale výsledok je ozaj výborný. má kráľovskú monarchiu, kráľom bol spontánne korunovaný Štefan I, ktorý však veľmi chytro a múdro vymenoval a zmocnil zodpovednosťou niekoľko baróniek a barónov.

 

V máji 2009 sa konala ďalšia z obľúbených opekačiek  ktorá opäť priniesla dobrú náladu, dobré pitie, jedlo a upevnenie kolektívu.oslávil fašiang. Samozrejme nechýbala kráľovská zábava, kráľovská hostina, desiatky gratulácií, duo Valentovičovci, vynikajúce gitarové sólo, kórejská hymna či nočná erotická súťaž.

a priatelia Cantusu zaspievajú naposledy Milanovi Baluchovi. Milan bol príkladom toho, ako má smrteľník s láskou, pokorou a noblesou naplniť dar života. Aj spevom vyjadríme hlbokú sústrasť rodine pána Balucha. Odpočinutie večné daj mu Pane a Svetlo večné nech mu svieti.

S hlbokou sústrasťou dirigent Juraj Jartim a členovia zboru Cantus.

  14.júla 2009 sa zbor neplánovane stretol v Slávičom údolí pri poslednej rozlúčke s Vierkou Kutánovou. Odchod Vierky pociťujeme ako mimoriadne smutnú a tragickú udalosť. Žiada sa nám vyjadriť hlbokú sústrasť rodine a priateľom, nech jej duša odpočíva v pokoji.

500 rokov . Bolo to významné jubileum niektorých členov 30, 35, 40, 45, 50, 55, 60, 70, 80 najmä narodeniny našich členov.