Miešaný spevácky zbor reprezentoval Slovensko

V dňoch 3. až 5. mája 2024 Miešaný spevácky zbor CANTUS vycestoval do blízkeho zahraničia –Českej republiky – aby na pozvanie Nymburského kultúrneho strediska vystúpil ako zahraničný hosť na tradičnom Festivale B.M.Černohorského, ktorý usporadúva mesto Nymburk.
Koncert bol zameraný na oslavu 200. výročiu narodenia slávneho českého skladateľa Bedřicha Smetanu.
Pod taktovkou svojho dirigenta Juraja Jartima uviedol CANTUS okrem Smetanových skladieb aj diela českých skladateľov Antonína Dvořáka a Zdeňka Lukáša a tiež priniesol českým poslucháčom aj ukážky zo slovenskej zborovej tvorby skladateľov Eugena Suchoňa, Františka Tovačovského a Viliama Figuša-Bystrého. Ako hostia sa predstavili klaviristka Monika Mockovčáková, huslistka Jana Mária Gabčová a violončelista Juraj Glasnák. Krásne priestory starobylého nymburského chrámu sv. Jiljí sa po koncerte ozývali búrlivým potleskom.


Koncertný projekt MSZ CANTUS sa uskutočnil vďaka dotácii z verejných zdrojov poskytnutých Fondom na podporu umenia.

 


 

zaspieval Trojkráľový koncert, vo Farskom kostole Najsvätejšieho Srdca Ježišovho na Kramároch

sobota-6.1.2024-19:15 hod po svätej omši - vstupné je dobrovoľné
Program - E. Schiffauer: Vianočná omša, koledy

Dirigoval Juraj Jartim - Klavír Monika Mockovčáková - Flauta Jaroslava Beladičová


 

zaspieval Koncert Duchovnej hudby, v Kostole sv. Margity v Lamači

nedeľa-26.11.2023-16:00 hod - vstupné je dobrovoľné
¿ James E. Moore - I Will Be With You ¿ Nikolaj Kedrov - Staroslovanský otčenáš ¿ Arvo Pärt - Bogorodice djevo ¿ Franz Liszt - Ave Maria  ¿ Johann Pachelbel - Magnificat  ¿ Antonín Dvořák - Biblické písně č. 3, 4, 10 ¿ František Tovačovský - Otčenáš ¿ Claudio Monteverdi - Christe, adoramus Te  ¿ László Halmos - Jubilate Deo ¿ Norman Luboff - All my trials  ¿ Andre Thomas - Keep your lamps ¿


zaspieval na súťaži spevácky zborov v Redute v meste Spišská Nová Ves,  a zasa ohúril - získal Zlaté pásmo a špeciálne ocenenie. V dňoch 14. – 15. októbra 2023 sa v Spišskej Novej Vsi konal už 6. ročník celoštátnej postupovej súťaže a prehliadky speváckych zborov Viva il canto. Vyhlasovateľom a odborným garantom celoštátneho kola súťaže a prehliadky speváckych zborov Viva il canto je Národné osvetové centrum. Hlavným organizátorom bolo Spišské kultúrne centrum a knižnica v Spišskej Novej Vsi, kultúrne zariadenie košického samosprávneho kraja.

zaspieval Benefičný  koncert v Rovinke, v Kostole Najsvätejšej Trojice

nedeľa-18.06.2023-19:00 hod po svätej omši

Účinkujú:

* Monika Mockovčáková - klavír  * Jaroslava Beladičová - flauta * dirigent - Juraj Jartim *


zaspieval v Olomouci na Festivale Svátky písní, a zasa ohúril

https://www.svatkypisniolomouc.cz

zaspieval Chrámový  koncert vo Veľkonočnom období, v Kostole sv. Štefana - Kapucíni

nedeľa-23.04.2023-15:00 hod

Účinkujú  

* Jozef Luptáčik - klarinet * Kristína Luptáčiková - violončelo * Monika Mockovčáková - klavír  *
*  dirigent - Juraj Jartim *

zaspieval Novoročný  koncert, v Kostole Panny Márie Snežnej - Kalvárii

zaspieval Adventný koncert, konaný pod záštitou starostu mestskej časti Bratislava - Lamač v Kostole sv. Margity v Lamači

nedeľa-11.12.2022-16:00 hod

Účinkuje - Miešaný spevácky zbor CANTUS

 * Monika Mockovčáková - klavír * Kristína Luptáčiková - violončelo * Jaroslava Beladičová - flauta *
*  dirigent * Juraj Jartim *

Miešaný spevácky zbor
ďakuje za spoluprácu:
Farnosti Bratislava-Lamač
Mestskej časti Bratislava-Lamač

CANTUS zaspieva: Jacob Handl-Gallus - Ecce quo modo morirutur iustus * Georg Friedrich Händel - Tochter Zion * František Tovačovský - Otčenáš * Franz Liszt - Ave Maria * Mikuláš Moyzes - Stabat Mater * László Halmos - Jubilate Deo * Nikolaj Kedrov - Staroslovanský otčenáš * Arvo Pärt - Bogorodice djevo * Stevan Christić - Opelo * Carl Orff - Odi et amo * Ola Gjeilo - Ubi Caritas * Mikuláš Schneider Trnavský - Jubilate Deo * Adrian Pop - Cantec de pace * Andre Thomas - Keep your lamps * John Newton - Amazing Grace *

Vyhlásenie umeleckého a organizačného vedenia speváckeho zboru k situácii po 24.2.2022:

Miešaný spevácky zbor CANTUS z Bratislavy po dlhšej umeleckej odmlke spôsobenej protipandemickými opatreniami postupne pripravuje obnovenie nácvikovej a koncertnej činnosti. My, vedenie i členovia zboru však s hlbokým pohnutím vnímame vznik vojnového konfliktu na území našich susedov v Ukrajine a vyslovujeme účasť všetkým, ktorých táto katastrofa priamo postihla. Pridávame sa k výzvam na okamžité ukončenie krviprelievania a v rámci svojich možností hľadáme cesty, ako uľahčiť situáciu našim blížnym. Spev vnímame ako špecifickú formu duchovnej podpory a modlitby, veríme, že hudobný étos v metafyzickom rozmere prispeje k povzbudeniu trpiacich a spravodlivých, a zároveň posilní mentálnu hrádzu voči egoizmu doživotných diktátorov. V tomto zmysle budú naše najbližšie spevácke vystúpenia venované pocte obetiam vojny a spolu s inými aktivitami sa zameriame na pomoc núdznym. V Bratislave 28.2.2022

 

Nečakane nás v týchto dňoch opustil náš skvelý a charizmatický priateľ, tenorista Robo Janega. Česť jeho pamiatke.

Pozvánka na koncert, dňa 7. septembra (utorok) o 18,50 ( po omši) zaznie koncert speváckeho zboru CANTILENA zo Senice a zboru CANTUS s názvom Cantate Domino. Chrám sv. Vincenta de Paul, ktorý považuje zbor CANTUS, po Dome kultúry Ružinov, za svoj druhý domovský priestor sa tak opäť stane miestom piety, vďaky a nádeje. Spevácke zbory Cantus a Cantilena majú dlhoročnú spoločnú koncertnú spoluprácu pri rôznych príležitostiach. Naposledy oba zbory spolu spievali na výnimočnom koncerte v Slovenskej filharmónii spolu s ASZ Tempus a Slovenským filharmonickým zborom pod vedením Jozefa Chabroňa vo februári 2020. Bolo to tesne pred vypuknutím prvej vlny pandémie. Po dlhotrvajúcom prerušení aktívnej umeleckej činnosti sa zbory postupne usilujú opäť vrátiť do speváckej kondície, stretnúť sa so svojim publikom a načerpať duchovnú silu v spoločnej modlitbe.


Spoločný koncert v rámci osláv 30. výročia vzniku Ružinova na festivale "Symfónia umenia", zárukou dobrého výberu a kvality programu sú dirigenti Jozef Chabroň, Juraj Jartim
20 min, Cantus – zaspieva skladby: Eugen Suchoň – Pozdrav, František Tovačovský – Otčenáš, Georg Friedrich Händel - Tochter Zion, Jacob Handl Gallus - Ecce quo modo, Ola Gjeilo - Ubi Caritas, Arvo Pärt - Bogoroditse djevo, Nikolai Kedrov - Staroslovanský otčenáš, 20 min. Cantilena – zaspieva skladby: Gordon Young – Alleluia, Valentino Miserachs - Cantate Domino, Henryk Mikolai Górecki - Szeroka woda, László Halmos - Kyrie z omše h-moll, Giuseppe Verdi - Zbor židov, Emily Crocker - Benedictus and Hosanna, 15 min. Cantilena + Cantus – zaspievajú skladby: Antonín Dvořák - Biblická píseň č. 4, László Halmos - Jubilate Deo, Sergej Rachmaninov - Bogorodice devo, Mikuláš Schneider Trnavský - Jubilate Deo, Eugen Suchoň - Aká si mi krásna. Poznámka: Drobné zmeny programu nie sú vylúčenéKostol sv. Vincenta de Paul je výnimočný nielen svojou architektúrou ale aj internou kompozíciou, obrazovou výzdobou, svetelnosťou, výnimočnou akustikou a ďalšími benefitmi (divadlom, WC, predajňou, dobrým parkovaním a pod.). Adresa kostola: Tomášikova 8, Bratislava – Ružinov. GPS súradnice kostola: 48.152815325, 17.164524078


https://www.symfoniaumenia.sk/event-details/zmiesany-zbor-cantus-bratislava-a-spevacky-zbor-cantilena

 

Zaspievali sme uUnikátny koncert SF, Slovenský filharmonický zbor diriguje Jozef Chabroň :: Účinkujú :: Tomáš Nemec - klavír :: Jozef Horváth - husle :: Vladimíra Široká - soprán
Martin Šimko - tenor :: Cantilena – spevácky zbor mesta Senica :: Miešaný spevácky zbor
:: Spevácky zbor Tempus :: Na záver zaznie Verbung od Ota Ferenczyho, aj keď slovenských chlapov už nik do vojny neverbuje, text, mystika a dynamika verbungu je pre nás všetkých je v tomto období nanajvýš aktuálna. Sviatočnú náladu navodí nielen reprezentačný priestor ale aj nevídaný počet zboristov, čo sa v Bratislave bežne ani nevidí ani nepočuje.http://www.filharmonia.sk/events/event/m10-slovensky-filharmonicky-zbor/

Miešaný spevácky zbor zaspieval aj Trojkráľový koncert v kostole sv. Vincenta de Paul. Koncert zaznel v nedeľu 5. januára 2020 po svätej omši o 11:00.  

Spevácky zbor zaspieval Predvianočný koncert. 

nezaspieval na svadbe niekoľko rokov. Až v piatok 6.9.2019 na radosť snúbencov, celého CANTUSu, celej rodiny a svadobčanov zaspieval a zatancoval. 

Miešaný spevácky zbor zaspieva Galakoncert pri príležitosti výročia svojho vzniku. 

Spievajúci vláčik ešte v Bratislave nebol a do tohto projektu sa odhodlal miešaný spevácky zbor . Zaspieva vianočné koledy už v sobotu. Vlakový poriadok pripájame.

 

Miešaný spevácky zbor privíta pražský Salvátorský pěvecký sbor a spolu zaspievajú v Kostole sv. Margity koncert sakrálnej hudby. Koncert zaznie v sobotu 24. novembra 2018 o 18:30.

Miešaný spevácky zbor zaspieva na oslave 100 výročia vzniku Republiky v Žďári nad Sázavou. Koncert zaznie v Mestskom divadle.

Pozvánku do Brna miešaný spevácky zbor dostal na sobotu 20.10. 2018. Zaspieva vo vynikajúcej spoločnosti.

Miešaný spevácky zbor z Ružinova pozýva na slávnostný koncert s názvom „Keď svitá...“ k 110. výročiu narodenia slovenského hudobného velikána profesora Eugena Suchoňa (1908 – 1993), ktorý sa uskutoční v sobotu 22. septembra 2018 o 19,00 v Zrkadlovej sieni Primaciálneho paláca.
Ťažiskom koncertu bude piesňový cyklus Eugena Suchoňa O horách (časti 1. Ráno v horách, 2. Čo hučí hora, 3. Hrmavica, 4. Noc v horách), ktorý autor pôvodne napísal pre mužský zbor. Pre miešaný zbor ho upravil Zdenko Mikula, orchestrálne party aranžoval dirigent a umelecký vedúci MSZ CANTUS Mgr. Juraj Jartim, Art.D. Okrem toho na koncerte odznejú viaceré zborové aj inštrumentálne skladby tohto významného slovenského skladateľa. Hosťami MSZ CANTUS budú: Spevácky zbor TECHNIK STU s dirigentkou Petrou Torkošovou, M. Mockovčáková (klavír), J. Timčák (husle), K, Zajícová (violončelo), M. Červenáková (soprán), E. Lenner (klavír).

zaspieva v Bratislave - Kramároch Trojkráľový koncert, slovenské a európske koledy v Kostole Najsvätejšieho Srdca Ježišovho. Začíname v sobotu 6.01.2018 o 18:30 hodine, po sv.omši. Zaznejú teda koledy počas omše aj po sv.omši. Všetkých srdečne pozývame.

zaspieva Predvianočný koncert, slovenské a európske koledy v Nemeckom evanjelickom kostole A.V. v Modre. Začíname v nedeľu 17.12.2017 o 17:00 hodine. Všetkých srdečne pozývame. Vstupné je dobrovoľné.

sa predstaví na koncerte v Lamači. Vynikajúca akustika Kostola svätej Margity určite podčiarkne skvelý výkon oboch zborov. Lamačsko-dúbravský chrámový zbor a CANTUS zaspievajú najkrajšie a cappella skladby z repertoáru. Dirigujú: Peter Fajkus a Juraj Jartim. Srdečne pozývame.

privíta  na koncerte spriatelené zbory. Podujatie pri príležitosti výročia príchodu sv. Cyrila a Metoda už štvrtý rok organizuje OZ ProCantus. V podaní troch zborov zaznejú najkrajšie sakrálne skladby a oslavné diela na príchod sv. Cyrila a Metoda. Dirigujú: Veronika Dobrovolná, Jozef Chabroň a Juraj Jartim. Podujatie sa uskutočňuje pod záštitou starostu MČ Ružinov Ing. Dušana Pekára. Projekt podporili: Bratislavský samosprávny kraj, Mesto Žďár nad Sázavou, DOM KULTÚRY RUŽINOV a OZ Pro CANTUS

 

pozval na koncert sakrálnej hudby do "kapucínov" miešaný spevácky zbor CANTILENA. Dirigujú Jozef Chabroň a Juraj Jartim.

absolvuje koncertné turné do Prešova a Košíc pozývame na koncerty

pozýva na predveľkonočný koncert.

a :: Juraj Jartim :: zbormajster :: pozývajú na spoločný koncert technikárov v rámci 60-teho výročia.

SLOVENSKÁ FILHARMÓNIA :: Slovenský komorný orchester :: Ewald Danel :: umelecký vedúci / husle :: Spevácky zbor :: Juraj Jartim :: zbormajster :: zaspievali spoločný koncert v rámci cyklu hudba v chrámoch.

zaspieva Predvianočný koncert, koledy a BELL - ovu "Nedeľnú omšu č.9" v Evanjelickom kostole A.V. Svätej Trojice v Petržalke. Začíname v sobotu 17.12.2016 o 18:00 hodine. Všetkých srdečne pozývame. Vstupné je dobrovoľné.

zaspieval pre SZU 14.12.2016 o 18:00. Účinkovali: Martin Malachovský, Monika Mockovčáková, Spevácky zbor CANTUS, Juraj Jartim.

zaspieval v Koncerte bez bariér - "Biblické písně op. 99" 23. 10. 2016 o 16.00 hod. v Koncertnej sieni Slovenskej filharmónie. Koncert "Bez bariér" bol tak bez bariér nielen v hľadisku, ale aj na pódiu – v spoločnom vystúpení amatérov a profesionálov.

zaspieval a oddychoval v Chorvátsku.

Mužský zbor CANTUS-u v Chorvátsku nezaháľa a nacvičoval aj "Lásku opravdivú" od Leoša Janáčka.

zaspieval v Bratislave  na Hlavnom námestí 18. júna 2016 o 16:30

zaspieval v Opočne aj v Dobruške. Zazneli diela polyfónie autorov (Mikuláš Schneider Trnavský, Franz Liszt, Arvo Pärt, Bedřich Smetana, Orlando di Lasso, Eugen Suchoň, Juraj Jartim), úpravy ľudových piesní (Mikulecká dedina, Ej, volám, Červené jabĺčko, Trávnice), tradičné spirituály.

zaspieval 10.4.2016 o 15:00 v kostole Sv. Štefana /Kapucíni/ Veľkonočný koncert. Odznie: * Stabat Mater * Giovanni Battista Pergolesi * Christe, adoramus Te * Claudio Monteverdi * Ecce quo modo moritur justus * Jacob Handl Gallus * Hallelujah (z oratória Mesiáš) * Georg Friedrich Händel *  http://www.cantusbratislava.sk/mp3

SLOVENSKÁ FILHARMÓNIA :: Slovenský komorný orchester :: Ewald Danel :: umelecký vedúci / husle :: Spevácky zbor :: Juraj Jartim :: zbormajster :: pozývajú na spoločný koncert v rámci cyklu hudba v chrámoch.

Zaznejú diela autorov: Claudio Monteverdi, Georg Friedrich Händel, Juraj Jartim a Antonio Vivaldi. Claudio Monteverdi vynikol vo svojej dobe predovšetkým ako autor opier a svetských madrigalov. Nevyhol sa však ani liturgickej hudbe, ktorá bola povinnou súčasťou aktivít každého skladateľa. To isté platí o v zásade svetsky uvažujúcich skladateľov Georgovi Friedrichovi Händlovi a Antoniovi Vivaldim. Juraj Jartim sa venuje sakrálnej hudbe ako dirigent, zbormajster aj skladateľ. 7. 2. 2016 (Nedeľa) o 18:00, S Hudba v chrámoch, Kostol sv. Vincenta de Paul, Bratislava - Ružinov. Vstupenky distribuuje SLOVENSKÁ FILHARMÓNIA.


zaspieva NOVOROČNÝ KONCERT v kostole sv. Vincenta de Paul už v nedeľu 10. januára 2016 o 17:00 hod. Zaznie: Venkovská VÁNOČNÍ MŠE - Edvard Schiffauer a vianočné piesne. Účinkuje: Miešaný spevácky zbor Cantus, klavír: Monika Mockovčáková, diriguje: Juraj Jartim, vstupné je dobrovoľné.


zaspieva MOZART- ovu "Korunovačnú" v Kostole Najsvätejšieho Srdca Ježišovho na Kramároch. Sv. omša a slávnostný koncert k 10. výročiu posviacky kostola začína v nedeľu 13.12.2015 o 18:30 hodine. Všetkých srdečne pozývame.


usilovne pracoval v novembri na nahrávaní  Omše sv. Vincenta dePaul OP.27. Autorom tohto diela je Juraj Jartim.


zaspieva VIVAT ĽUDEVÍT.  Narodeninový koncert Ľudevíta Štúra v stredu 28. októbra v Novom evanjelickom kostole na Legionárskej ulici zaspieva zbor CANTUS. Diriguje Juraj Jartim. Recituje Ulrich Ulmann.


zaspieva v Dome kultúry Ružinov o 17:00 pri príležitosti sviatku Sv. Cyrila a Metoda. Všetkých pozývame.


zaspieval na latinskej omši v kostole v Žďári nad Sázavou. Následne sme zaspievali spoločný koncert so zborom LUMÍR v Sloupsko - Šošuvské jaskyni.


zaspieva v kostole sv. Vincenta de Paul.


je stálicou aj pri spolupráci so Slovenskou filharmóniou, v cykle Hudba v chrámoch, zaspievali sme 11. januára 2015 (nedeľa) o 18:00
v kostole sv. Vincenta de Paul, Bratislava - Ružinov, zazneli slávne sakrálne zbory a vianočné koledy autorov.

http://www.filharmonia.sk/events/event/slavne-sakralne-zbory-a-vianocne-koledy-s1/


pokračuje v adventom čase po skvelom adventnom koncerte vo farskom kostole Najsvätejšieho Srdca Ježišovho na Kramároch v Petržalke. Koncert zaspievame v Evanjelickom kostole a.v. Svätej trojice na Strečnianskej ulici č.15.


Absolvuje Adventný koncert vo farskom kostole Najsvätejšieho Srdca Ježišovho na Kramároch.


pomáha zapaľovať sviece na Adventnom venci v Ružinove.


Absolvuje spoločný SLÁVNOSTNÝ KONCERT K VÝROČIU VZNIKU ČSR. Je to jedinečný koncert dvoch speváckych a jubilujúcich zborov: LUMIR BRNO - www.lumir1864.cz  oslavuje 150 výročie vzniku zboru a CANTUS BRATISLAVA ktorý oslavuje 30 výročie vzniku zboru. Odznejú diela: Smetanu, Janáčka, Martinů, Jartima, Šmída, Dvořáka, Hroněka, Adama Václava Michnu a Suchoňa. Dirigujú: Josef Javora a Juraj Jartim, recituje Ulrich Ulmann. Vstup voľný.


Absolvuje koncertné turné do Českej republiky, pri príležitosti Dne české státnosti. Slávnostná predpremiéra Svatováclavského koncertu zaznie vo štvrtok: 25. septembra, v Kostole sv. Václava, nám. Sv. Čecha, Praha 10 – Vršovice, ​koncert od 19:00 hodín v priestoroch funkcionalistického kostola sv. Václava.

Sobota, 27. septembra, chrám sv. Víta, Pražský hrad, koncert od 18 hodin, Svatováclavský koncert - Program: Václav Nelhýbel – Ritual, Joan DeVee Dixon - Prayer (pro Hudbu Hradní stráže a Policie ČR), Bedřich Smetana - Česká píseň, Antonín Dvořák - Mše D dur. České weby informujú: Pokud si chcete užít hudbu českých mistrů ve spojení s jedním z nejkrásnějších sakrálních prostorů v českých zemích, přijďte si poslechnout koncert v předvečer svátku sv. Václava do katedrály sv. Víta na Pražském hradě.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zaspívá Pražský smíšený sbor (http://www.psschoir.cz/),

bratislavský sbor Cantus (www.cantus.tym.sk)

a Pěvecký sbor AMOC Olomouc. Doprovod: Hudba Hradní stráže a Policie ČR, plk. Václav Blahunek, plk. Jiří Kubík – dirigenti.


zaspieval 28. septembra, v kostole sv. Jána Krstiteľa, v dedinke Svatý Jan pod Skalou. Je to malebná dedinka asi 20 km od Prahy: (http://www.svatyjan.cz) Kostol je baroková stavba s bohatou vnútornou výzdobou. Uprostred kostola stojí náhrobok sv. Ivana, kde je umiestnená schránka so svätcovými ostatkami.


zaspieval v budove Slovenskej národnej rady pri príležitosti 150 výročia narodenín Andreja Hlinku.


 organizuje Medzinárodné stretnutie speváckych zborov. Všetci sú pozvaní.


pri príležitosti 30. výročia vzniku zboru sme si uctili našich priaznivcov Slávnostným koncertom, zdravicami, darčekmi, recepciou a vernisážou výstavy.


pri príležitosti 30. výročia vzniku sme vydali knihu: Tridsať rokov s CANTUSOM.


pri príležitosti 30. výročia vzniku zboru pozývame našich priaznivcov na Slávnostný koncert, na zahájeniu výstavy a predstaveniu publikácie dňa 28. 2.2014.


znovu dokázal zaplniť kostol sv.Vincenta de Paul. Bol to zážitok pre spevákov z Cantusu, pre Slovenský komorný zbor Slovenskej filharmónie, Warchalovcov, pre preplnený kostol a aj pre farára Augustína Slaninku, ktorý je nadšený vždy keď je kostol plný božej bázne.


štartuje jubilejný 30 rok svojej činnosti Korunovačnou omšou C-DUR KV 317. Toto unikátne dielo zazneje v spolupráci so Slovenským komorným orchestrom Bohdana Warchala pod vedením Ewalda Danela. Pre svojich priaznivcom pripravujeme v tomto pre nás jubilejnom roku rad zaujímavých podujatí.


zaspieval predvianočný koncert v evanjelickom kostole v Petržalke pod vedením Juraja Jartima.


zaspieval  cez advent v Záhorskej Bystrici.


absolvoval v Budapešti 7. Medzinárodné stretnutie speváckych zborov, zaspievali sme spolu s Ozvenou z Budapešti, s Camerou CHABRA z Prahy a Speváckym zborom mesta Brezno.


v októbri privítal družobný zbor SVATOPLUK. Pripravili sme pekný program ale absolútny úspech zožala návšteva súkromného vinárstva v Modre.


v Lamači zaspieval so Slovenským komorným orchestrom Bohdana Warchala a postavil do pozoru poslucháčov lamačského kostola sv.Margity.


na turné v severnom Dánsku odspieval niekoľko koncertov a roztopil podľa slov členov spriateleného speváckeho zboru GOCK studené dánske srdcia.


 zaspieval na starobylom Devíne pri príležitosti 1150. výročia príchodu sv. Cyrila a Metoda na územie dnešného Slovenska.


zaspieval v St.Blasius Kirche v meste Hannoversch Műnden, 8.júla 2013. Dirigoval Juraj Jartim. 


zaspieval pri príležitosti 1150. výročia príchodu sv. Cyrila a Metoda na územie dnešného Slovenska. Na koncerte tradične odznejú nielen staršie chrámové skladby ale aj v premiére skladba "Drahý poklad živej viery". Text napísal Anton Adamkovič a hudbu Juraj Jartim. 


zaspieval  17.marca 2013 v Klariskách Lisztovu Via Crucis.


pomáhal pri posviacke nového organa v kostole Sv. Vincenta de Paul.


zaspieval s Warchalovcami vianočné melódie v evanjelickom kostole v Petržalke pod vedením  Ewalda Danela.


zaspieval 10.7.2012 v kostole Sv.Vincenta de Paul spolu s dánskym speváckym zborom Kammerkoret GOCK pod vedením  Niels W. Jacobsena. Záznam pozri na YOUTUBE.


spieva a sa zabáva po celej Európe, v júni 2012 sa vydal do Chorvátska, Bosny a Hercegoviny. V Tučepi sa okrem koncertov aj zabavil v štýle "Deti kvetov".


pozýva na bakalársky koncert PETRY TORKOSOVEJ, zaspievame STABAT MATER od G. B. PERGOLESIHO, ktorý sa uskutoční  v kostole sv. Štefana na Župnom námestí dňa 1.4.2012 o 15:00 hod.


začal Nový rok ako inak?  Novoročným koncertom, v Kostole Sv. Vincenta de Paul v Ružinove dňa 6.1.2012 o 17.00 hod.

zaspieval Vianočný koncert v Dvorane VŠMU, Zochova 1 v Bratislave v piatok 16.12.2011 o 19:00 hod.


zaspieval na začiatku adventu pri zapálení prvej sviečky adventného venca pred DK Ružinov.


a  zbor OZVENA z Budapešti realizovali spoločne dňa 22.10.2011 o 17.00.hod. chrámový koncert v kostole  sv. Vincenta de Paul v Ružinove.

privítal spevom účastníkov z celého sveta pri príležitosti zahájenia  Medzinárodného endokrinologického sympózia v Bratislave.


sa v júli roku 2011 predstavil aj niekoľkými koncertami v Chorvátsku.

sa predstavil 2.4.2011 v kostole Sv. Štefana /Kapucíni/ skladbu Solemn Mass belgického skladateľa Césara Francka. Unikátny projekt pripravila so zborom CANTUS po večeroch nádejná diplomantka prof. Blanky Juhaňákovej, Mária Pacalajová.


Nadácia Výskum rakoviny pripravila  zaujímavý program v piatok 4. marca od 15.00 do cca 18. hodiny v Obchodnom centre Galéria (Tesco) Lamač. Verejnosť zabavili Pali Hammel, Janko Kuric, Honzo Kryl, muzikálová speváčka Juliana Jamriškova-Knopp, spevácky zbor Cantus, či kúzelník Peter Šesták a Maroš Bango s manželkou Sašou. Galériu nájdete TU. Video spustíte klikom do stredu obrazovky. oslávil starý rok 2010 a príchod nového roka 2011 novoročným koncertom v Kostole sv. Vicenta de Paul v Ružinove. Odzneli skladby: Trnavský - Jubilate Deo, Tovačovský - Otčenáš, Lukáš - Pater Noster, Prášil - Koledy, Schifauer - Vianočná omša.


si rozlúčku pod stromčekom s jubilejným rokom 2009 urobil v DK Ružinov. Zaspieval v DK Ružinov diela týchto autorov - Dusík - Rád mám ťa zem, Bella - Missa in D, Andrašovan - Ej volám, Kapasný - Halali, Zemanovský - Trávnice, Bystrý - Trávička zelená, Jartim - Červené jabĺčko, Znám ja jednu zahradečku, Šalata.  Samozrejme nechýbalo množstvo anjelov, kapustnica, sladkosti, moravské víno a iné radosti.

bol 8.12.2010 pri prezentácii novej knihy Johna Palku, vnuka Milana Hodžu, predsedu vlády 1. československej republiky.  Svoje spomienky o svojej rodine John Palka spísal v knihe „Moje Slovensko, moja rodina“, ktorá vyšla vo vydavateľstve Kalligram v r. 2010. Video záznamu STV výborne zachytilo prezentáciu v Pálffyho paláci. Spev Cantusu otvára a zakončuje vysielanie a skutočne pripomína atmosféru, ktorá tam prevládla. Pozrite: http://www.youtube.com/watch?v=aNcQQexYG2g  V r. 2012 John Palka pubikoval svoju knižku "My Slovakia, my family" vo vydavateľstve English in Kirk House Publishers v štáte  Minneapolis. Neskôr  založil aj vlastnú webovú stránku, na ktorej možno nájsť nielen informácie o Slovensku a rodine Johna Palku ale aj o zbore Cantus:  http://www.jpalka.com/cantus-bratislava/


zaspieval v kostole Sv.Rodiny v Petržalke. Sakrálna hudba v podaní zboru je na vysokej úrovni. zaspieval časť svojho vystúpenia na chóre a časť pred oltárom.

absolvoval v novembri 2010 koncert v Maďarsku.

absolvoval v septembri 2010 turné v Chorvátsku.


nahrávku CD kompozície BALADIKON, realizoval 25-26. júna 2010 spolu s Trnavským komorným orchestrom v kostole v MODRANKE.

pripravil v nedeľu 20. júna 2010 koncert Večer slovenských balád v Trnave.


absolvoval v piatok 4. júna 2010 večer - v kostole sv. Štefana "kapucínov" v Bratislave profilový chrámový a cappella koncert.  G. F. Händel Tochter Zion - J. H. Gallus Ecce quo modo - A. Bruckner Locus iste - Z. Lukáš Pater noster - F. Liszt Na slávu Sv. ap. Cyrila a Metoda - P. Česnokov Blažen muž - A. Pärt Bogorodice djevo - P.I. Čajkovský Cheruvimskaja - F. Tovačovský Otčenáš - arr. JJ Spoj nás v jedno, Pane - A. Thomas Keep your lamps - N. Luboff Swing Low - B.W. Dennard Hush! - traditional Amazing Grace - W.L. Dawson Soon, ah, will be done.


zaspieval v sobotu 8.mája 2010 - na svätej omši spoločne s družobným speváckym zborom z UNIČOV-a. Vynikajúca akustika kostola sv. Vincenta de Paul, skvelé výkony, sakrálna hudba, komentár farára Augustína Slaninku a takmer plný kostol priniesol vynikajúci zážitok poslucháčom ale aj samotným spevákom.

sa zúčastnil na Medzinárodnom festivale speváckych zborov v UNIČOV-e. Upútal najmä dokonalým zvládnutím repertoáru, vysoko cenenou znalosťou moravského folklóru ale aj radosťou na koncerte, po koncerte aj v autobuse.

pred veľkou nocou uskutočnil ďalší z populárnych koncertov -u v kostole sv. Vincenta de Paul v Ružinove. Pozvánku na tento koncert si môžete pripomenúť tu

pred veľkou nocou uskutočnil ďalší z populárnych koncertov -u v kostole sv. Vincenta de Paul v Ružinove. Pozvánku na tento koncert si môžete pripomenúť tu

absolvoval krátky koncert zbor pri príležitosti Svetového dňa modlitieb.

...bije záchranná hodina nám - pokojné a požehnané vianočné sviatky a Nový rok poprialo vedenie zboru svojim priaznivcom.

zaspieval Vianočný koncert 2009 vo foyeri DK Ružinov

Slávnostný koncert k 25. výročiu zboru Primaciálny palác sobota 6. 6. 2009 o 18:00 s klavírom, violončelom, klarinetom, sopránom a tenorom

• Franz Liszt: Na slávu Sv. Cyrila a Metoda
• Ján Levoslav Bella: Nedeľná omša č.9 in D transkripcia pre klavír, violončelo a miešaný zbor
• Juraj Jartim: Stabat Mater op.18 (výber) pre klavír, klarinet a miešaný zbor
• Z. Lukáš: Pater noster
• Bedřich Smetana: „Proč bychom se netěšili“ a „Věrné milování“ z opery Predaná nevesta

absolvoval chrámový koncert venovaný sakrálnej tvorbe v kostole sv. Rodiny v Petržalke. Unikátne odspieval časť koncertu na chóre a časť pri hlavnom oltári.

absolvoval novoročný koncert v kostole sv. Vincenta de Paul.

absolvoval benefičný koncert pre nadáciu na boj s leukémiou nedeľa 21.6.2009 o 17:00

• Franz Liszt: Na slávu Sv. Cyrila a Metoda
• J. H. Gallus: Ecce quo modo moritur iustus
• Z. Lukáš: Pater noster
• A. Thomas: Keep your lamps
• R. Fountain: Sometimes I feel...
• N. Luboff: Swing Low
• B. W. Dennard: Hush!
• A. L. Webber: Pie Jesu (s Henrietou zo Slovensko má talent)

a Blanka Juhaňáková, klaviristka a dlhoročná zbormajsterka - po koncerte v Zrkadlovej sieni Primaciálneho paláca.

a jeho úspešná prezentácia chrámovej hudby v kostole...

na zájazde v Taliansku.

a jeho koncert v kostole sv. Vincenta de Paul v Bratislave.

a úspešný koncert v kostole v Petržalke...

na sústredení.