Pro CANTUS občianske združenie Súmračná 26, 821 02 BRATISLAVA cantus.bratislava@gmail.com • Číslo účtu IBAN SK52 1100 0000 0026 2374 0928 BIC • TATRSKBX • • hlavný dirigent Mgr. Art. Juraj Jartim, ArtD. 0905 787 609 jjartim@hotmail.com
 

predseda predstavenstva OZ Pro CANTUS • Ing. Anton Kováč 0910 490 152 antony.kovac@gmail.com 

• podpredseda predstavenstva • vedúci hlasovej skupiny tenor Stanislav Fides   904967444 • stanislavfides@gmail.com tajomník a manager PR Mgr. Mária Štefánková 0905 422 891 mariastefank@gmail.com kronikárka a manager čerpania európskych fondov Doc. RNDr. Danica Valkovič - Staneková, PhD.  0915 356 758 danica.stanekova@gmail.com hlavný ekonóm Ing. Helena Kalugerovová h.kalugerovova@gmail.com manažér pre hotovostné operácie Adriana Szabová szabcovka@gmail.com grafik a www koordinátor Peter Valkovič, CME 0915 968 159 pedro.valkovic@gmail.com

cantus bratislava

Výročná správa za rok 2011 Čo sa dialo v CANTUS-e v roku 2011 Čo sa dialo v CANTUS-e v roku 2012 Čo sa dialo v CANTUS-e v roku 2014