Pro CANTUS občianske združenie Súmračná 26, 821 02 BRATISLAVA cantus.bratislava@gmail.com • Číslo účtu IBAN SK52 1100 0000 0026 2374 0928 BIC • TATRSKBX • • hlavný dirigent Mgr. Art. Juraj Jartim, ArtD. 0905 787 609 jjartim@hotmail.com
 

asistentka dirigenta Júlia Lenhardtová 0907 560 011 julia.lenhardtova@gmail.com

predseda predstavenstva OZ Pro CANTUS • Ing. Anton Kováč 0910 490 152 antony.kovac@gmail.com 

• podpredseda predstavenstva • vedúci hlasovej skupiny tenor Stanislav Fides   904967444 • stanislavfides@gmail.com

tajomník a manager PR Mgr. Mária Štefánková 0905 422 891 mariastefank@gmail.com

kronikárka a manager čerpania európskych fondov Doc. RNDr. Danica Staneková, PhD.  0915 356 758 danica.stanekova@gmail.com

hlavný ekonóm Ing. Kvetoslava Fodorová 0902 193 704 kvetoslava.fedorova@gmail.com

manažér pre hotovostné operácie Adriana Szabová szabcovka@gmail.com

grafik a www koordinátor Ing. Peter Valkovič, CME 0915 968 159 pedro.valkovic@gmail.com

cantus bratislava

Výročná správa za rok 2011 Čo sa dialo v CANTUS-e v roku 2011 Čo sa dialo v CANTUS-e v roku 2012 Čo sa dialo v CANTUS-e v roku 2014