má svoje osobnosti od svojho vzniku, sem patria najmä: Vladimír Daněk (1984) - Anton Krištof (1984) - Zdeněk Bílek (1985 – 1986) - Ondrej Šaray (1986) - Jozef Búda (1987 – 1989) - Pavol Tužinský (1987 – 1989) - Blanka Juhaňáková (1989 – 2007) - Marek Tomašovič (1991 – 1999) - Juraj Jartim (od 1999 - doteraz)

Dirigent miešaného speváckeho zboru - Mgr. Art. Juraj Jartim, ArtD.


Po absolvovaní odborov skladba a dirigovanie na Konzervatóriu v Bratislave zavŕšil štúdiá orchestrálneho dirigovania na Universität fűr Musik vo Viedni a na Vysokej škole múzických umení v Bratislave (jeho pedagógmi boli postupne J. Pospíšil, Z. Bílek, A. Vykydal, Ladislav Slovák, K. Ősterreicher, B. Režucha, L. Hager a G. Theuring). Juraj Jartim sa venuje zborovému dirigovaniu už bezmála dvadsať rokov.

V rokoch 1992 – 1994 prevzal po predčasne zosnulom Petrovi Cónovi taktovku v Akademickom speváckom zbore Tempus.

Od roku 1994 až do roku 2007 stál na čele popredného vysokoškolského telesa – Speváckeho zboru Technik pri STU.

Od roku 1997 pôsobí ako pedagóg na Konzervatóriu v Bratislave, kde sa okrem desaťročného dirigovania v opernom štúdiu zameriava na výučbu dirigovania a hudobno-teoretických predmetov.

Od leta 1999 (keď so zborom Cantus podnikol zájazd do talianskej Perugie) spolupracuje so speváckym zborom Cantus.

Od roku 2007 pôsobí ako hlavný dirigent zboru Cantus.

Ako orchestrálny dirigent sa predstavil o. i. na vystúpeniach so Štátnou filharmóniou v Košiciach, Symfonickým orchestrom Slovenského rozhlasu a Radio Symphonie orchester Wien.
 
Paralelne sa venuje kompozícii – v poslednom období predovšetkým vokálno-inštrumentálnej a zborovej tvorbe. (Vo voľnom čase píše aj príležitostné humoristicko-poetické literárne útvary.)

Juraj Jartim je autorom hudobného cyklu BALADIKON, ktorý sa vznikol v spolupráci zboru CANTUS a Trnavského komorného orchestra. Cyklus prvýkrát zaznel 20. júna 2008. V roku 2010 bolo nahrané CD, ktoré je možné zakúpiť.

Juraj z Jartimova má povinnosti aj v kráľovstve CANTUS. Bol mu udelený titul maršál.


Bývalá dirigentka speváckeho zboru - Doc. Mgr. Blanka Juhaňáková, ArtD.
Blanka Juhaňáková, klaviristka a zbormajsterka, je odchovankyňou bratislavského konzervatória a Janáčkovej akadémie múzických umení v Brne (odbor klavír a zborové dirigovanie). Pedagogicky pôsobila na Konzervatóriu a na VŠMU v Bratislave.

V rokoch 1989 – 2007 viedla miešaný spevácky zbor CANTUS.

So Slovenským filharmonickým zborom, ktorého zbormajsterkou sa stala v roku 1991, naštudovala niekoľko pozoruhodných projektov (Schönbergov Jakubov rebrík, Adamsovo Harmónium, koncertné uvedenie opier Kováč Wieland od J.L.Bellu, Aida od G.Verdiho, scénické uvedenie Bizetovej Carmen, Verdiho Maškarného bálu a Offenbachových Hoffmanových poviedok vo francúzskom Lille). Participovala na projekte Borisa Godunova na festivale v Salzburgu a v Japonsku s maestrom Abbadom a pripravila Slovenský filharmonický zbor na uvedenie Wagnerovej opery Rienzi s maestrom Z. Mehtom.

V roku 1994 iniciovala založenie profesionálneho mužského vokálneho súboru Octet Singers, s ktorým už nahrala tri CD platne. V roku 1999 naštudovala La Transfiguration de Notre Seigneur Jésus Christ Oliviera Messiaena v spolupráci s Kolínskym rozhlasovým symfonickým orchestrom a dirigentom E. Klokem v Nemecku. V roku 2000 sa stala predsedníčkou komisie pre zborový spev na Slovensku pri Národnom osvetovom centre. Je pravidelnou členkou a predsedníčkou odborných porôt na zborových festivaloch a súťažiach doma a v zahraničí. Od roku 2002 je členkou Komisie koncertných umelcov pri Hudobnom fonde.

Od roku 2003 členkou Umeleckej a vedeckej rady HTF VŠMU v Bratislave. Ako dirigentka a vyhľadávaná komorná hráčka pravidelne koncertuje doma i v zahraničí (Belgicko, Francúzsko, Grécko, Japonsko, Južná Kórea, Luxembursko, Nemecko, Španielsko, Rakúsko, Taliansko, Švajčiarsko, USA). Spolupracovala s vynikajúcimi spevákmi na prestížnych medzinárodných súťažiach i festivaloch (D. Jenis, M. Kožená, Ľ. Vargicová, I. Kirilová, H. Lednárová, S. Šaturová, D. Šlepkovská, J. Sapara-Fischerová, G. Beláček, O. Klein, P. Mikuláš a ďalší). V rámci klavírnej spolupráce absolvovala kurzy v americkom Houstone u bývalej sólistky Metropolitnej opery v New Yorku a pedagogičky pani Eleny Nicolaidi.

Od januára 2005 Blanka Juhaňáková zastáva post hlavnej zbormajsterky Slovenského filharmonického zboru. V apríli 2005 s veľkým úspechom debutovala v pražskom Rudolfíne s Pražským filharmonickým zborom a so Symfonickým orchestrom Českého rozhlasu v diele G. Verdiho Rekviem s dirigentom O. Lenárdom. V októbri 2005 udelil Hudobný fond Blanke Juhaňákovej cenu Frica Kafendu za vynikajúce interpretačné výkony doma i v zahraničí. Koncom novembra 2005 dirigovala Blanka Juhaňáková s veľkým úspechom Slovenský filharmonický zbor na koncerte v parížskej Invalidovni v diele G. Rossiniho Petite messe solenelle. V marci 2006 sa po prvýkrát predstavila ako hosťujúca zbormajsterka v Opere SND v naštudovaní Pucciniho opery Turandot. V októbri 2006 naštudovala ako zbormajsterka v Opere SND novú produkciu Leoncavallových Komediantov a Mascagniho Sedliacku česť.

V roku 2007 pripravila zbor Opery SND na uvedenie Verdiho Rekviem v rámci veľkonočných sviatkov a hosťovala v Prahe, kde pripravila s Pražským filharmonickým zborom uvedenie Stravinského Žalmovej symfónie s Českou filharmóniou. Významným projektom sezóny 2006/2007 bola spolupráca SFZ s Viedenskou štátnou operou v opere Boris Godunov M. P. Mussorgského, ktorého premiéra sa konala v máji 2007 pod taktovkou Daniela Gattiho.