Repertoár zboru: J. B. Pergolesi: Stabat Mater A. Vivaldi: Gloria in D F. X. Brixi: Missa pastoralis M. Haydn: Omša sv. Cyrila a Metoda J. Haydn: Sedem posledných slov nášho Spasiteľa na Kríži W. A. Mozart: Korunovačná omša (Missa Nr. 14) G. Rossini: Pettite Messe Solenelle F. Schubert:  Messe No. 2 in G M. Schneider-Trnavský: Missa pastoralis „Alma nox“ Ch. Gounod: Messe Breve in C E. Schifauer: Vánoční mše Z. Lukáš: Pocta tvůrcům J.L.Bella: Sonntagmesse Nr. 9 in D P.Krška: Te Deum P. Cón: Veni Sancte Spiritus M.Kroupa: Omša op. 35 J.Jartim: Stabat Mater, Baladikon, Koledníček P. Zagar: Pašie G.F.Händel: Tochter Zion J.H.Gallus: Ecce quo modo A. Bruckner: Locus iste Z.Lukáš: Pater noster F.Liszt: Na slávu Sv. ap. Cyrila a Metoda P.Česnokov: Blažen muž A.Pärt: Bogorodice djevo P.I.Čajkovský: Cheruvimskaja F.Tovačovský: Otče náš arr. Juraj Jartim: Spoj nás v jedno, Pane A.Thomas: Keep your lamps N.Luboff: Swing Low B.W.Dennard: Hush! traditional: Amazing Grace W.L.Dawson: Soon, ah, will be done, E.Suchoň: Aká si mi krásna J.S.Bach: Wohl mir, dass ich Jesum habe


Súčasný repertoár zboru zahŕňa skladby staršej polyfónie až po súčasnú tvorbu obohatenú o zborové úpravy ľudových piesní, spirituály, omše, oratóriá, zbory z opier atď. Časť repertoáru zboru je zaznamenaná na malej platni a na live CD-záznamoch z koncertov.