Milí poddaní kráľa Štefana Prvého Veľmi Veľkého!

CANTUS je organizačne kráľovstvo – teda žiadna demokracia.Táto prísna organizácia má jediného a nepodplatiteľného kráľa, ďalej má svojich barónov a nejako zodpovedných za niektoré oblasti. Ďalej má jednu Kvetinku (mimochodom, tiež barónku) a desiatky poddaných. Kráľ ŠTEFAN I. nemá radcov, ale práve preto rozhoduje rýchlo, múdro, nekompromisne a najmä v prospech zboru. ŠTEFAN I. poveril niekoľko baróniek a barónov na vybavovanie nepodstatných, okrajových a celkom malilinkých záležitostí. K poddaným sa prihovára láskavo slovami: "Môjmu národu..." Poddaných napomína láskavo slovami: "Kurňa!, ticho tu bude?" V poslednom roku kráľovstvo CANTUS výrazne expanduje. Kráľovské mesto UNIČOV, ktoré nemá vlastného kráľa, kráľ ŠTEFAN I, anektoval, na území neďaleko radnice zriadil honorárny konzulát. Zmluva je k dispozícii u baróna Peteržalského.

Dozvedeli sme sa, že sa Naše Veličenstvo dostane návštevu: chystá sa ho navštíviť kráľ z Urundi Burundi a po ňom aj vrchný náčelník z Papuy Novej Guiney a hoci vieme, že Veličenstvo má nanovo zrekonštruovaný byt, monarchovia z uvedených kráľovstiev uprednostňujú kráľovsko-diplomatické kontakty v drsnej prírode za zvuku padajúcich vodopádov alebo zurčiacich potokov. A tak po zložitých rokovaniach s riaditeľstvom Mestských lesov a s primátorom mesta Bratislavy venujeme Nášmu Veličenstvu kráľovi Štefanovi Prvému Veľkému tento letohrádok, aby ho používal najmä na reprezentačné účely. Po multilatrinálnych rokovaniach s kadekým sme sa rozhodli, že Naše Veličenstvo môže použiť na oddych alebo na akékoľvek iné účely ktorýkoľvek altánok na Slovensku, označený jeho štandardou.

Zároveň ako spomienku na vlaňajšiu oslavu monarchových narodenín a prvé výročie udalosti zošrotovania jeho prvého vozidla bez ujmy na životoch si dovoľujeme pomenovať osudnú zákrutu pri štvrtom rybníku na „Zákrutu kráľa Štefana Prvého Veľkého!“

Keďže Veličenstvo malo nedávno narodeniny, odovzdávame mu tieto slávnostné kráľovské dary:

1. Kráľovskú korunu z módneho salónu Fera Mikloška a Kvetky Fedorovej. Ide o vreckový model, lesné prevedenie, z čistej bavlny (kým nespadne do blata).

2. Pri júnovej kráľovskej opekačke sa Našej Jasnosti prihodila nemilá vec, že zmožený kráľovskými prípitkami vysielal do sveta šifrované smsky, ktoré doteraz neboli rozlúštené a ani sám kráľ (ba ani sám Pánboh) nevie, čo nimi chcel svetu oznámiť, a nakoniec sa Veličenstvu prihodilo aj „okno“. Aby sa Veličenstvu nestávali podobne nemilé veci, alebo aby sa nedajbože nestratil, venujú mu jeho oddaní poddaní bezpečnostnú vestu.

3. A do tretice venujeme Nášmu Blahorodiu sekáčik, aby sa mu ľahšie sekala dobrota.

Našej Najvzácnejšej Jasnosti prajeme dlhý život, široký úsmev a bystrozraké kráľovské rozhodnutia.

Prázdninoví meninoví oslávenci (Marta Hečková, Dano Valentovič, Hela Semíková) dostali praktický dar trvalej hodnoty: ventilátor na baterky, ktorý poslúži na ventilovanie citov pri skúškach Cantusu a počas významných udalostí na ovievanie Kráľovského Majestátu Jeho Veličenstva, nech sa tým už myslí čokoľvek.

Poddanstvo Cantusácke

a

Markíza sestrička z Kramárov

Markíza Kvetka z Dúbravky

Barónka Terka z Petržalky

Barón Pedro I Petržalský